Anat

Text hesla

Anat, Attá, Att, At — najmocnejšia bohyňa záp. časti Prednej Ázie, v ugaritskej mytológii bohyňa lásky a vojny, panna aj rodička, Baalova manželka aj sestra. Ochrankyňa kráľovskej moci, jej atribútom sú kravské rohy, zobrazovaná aj v podobe kravy.

Zverejnené v auguste 1999.

Anat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anat