anastigmat

Text hesla

anastigmat [gr.] — objektív, v ktorom je odstránený astigmatizmus. Je základom moderných optických objektívov. Okrem korekcie astigmatickej chyby má korigovanú aj sférickú a farebnú chybu. Korekcie sa dosahujú väčším počtom šošoviek (asi šesť) vhodných tvarov s opačným astigmatickým rozdielom a špecifickú voľbou ich optických skiel. Anastigmaty sa delia na symetrické (Dagor, Biotar) a nesymetrické (Tessar, Sonnar).

Zverejnené v auguste 1999.

Anastigmat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anastigmat