Anastáz IV.

Text hesla

Anastáz IV., vlastným menom Corrado di Suburra, asi 1073 Rím – 3. 12. 1154 tamže — pápež (1153 – 54). Za pápeža zvolený vo vysokom veku, pravdepodobne pre diplomatické schopnosti. Obnovil pracovné vzťahy s ľudovou komúnou ovládajúcou Rím od 1143. Dovolila mu sídliť v Ríme, čo u predchádzajúcich pápežov nebolo samozrejmé.

Text hesla

Anastáz IV., vlastným menom Corrado di Suburra, asi 1073 Rím – 3. 12. 1154 tamže — pápež (1153 – 54). Za pápeža zvolený vo vysokom veku, pravdepodobne pre diplomatické schopnosti. Obnovil pracovné vzťahy s ľudovou komúnou ovládajúcou Rím od 1143. Dovolila mu sídliť v Ríme, čo u predchádzajúcich pápežov nebolo samozrejmé.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Anastáz IV. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anastaz-iv