Anastáz III.

Text hesla

Anastáz III., Anastáz Knihovník, okolo 815 pravdepodobne Rím – asi 877 alebo 879 — protipápež (august – september 855). Bol zvolený vďaka vplyvu cisára Ľudovít II. Nemca, ktorý nesúhlasil so zvolením Benedikta III. v júli 855. Ten bol uväznený, napokon však bol ustanovený za pápeža. Po Benediktovej smrti sa stal poradcom a knihovníkom nasledujúcich troch pápežov. Známy učenosťou; vedeckým prínosom boli jeho biblické preklady z gréčtiny.

Zverejnené v auguste 1999.

Anastáz III. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anastaz-iii