analyzátor polarizovaného svetla

Text hesla

analyzátor polarizovaného svetla — zariadenie, ktoré sa využíva na analýzu vlastností polarizovaného svetla. Je to v podstate polarizátor, ktorý je súčasťou polarimetra alebo elipsometra. Otáčaním analyzátora sa mení svetelný tok prechádzajúci prístrojom. Analýzou odrazeného svetla od povrchu materiálu možno určiť vlastnosti povrchu a tenkých vrstiev na povrchu materiálu (→ polarimeter).

Zverejnené v auguste 1999.

Analyzátor polarizovaného svetla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyzator-polarizovaneho-svetla