analytické váhy

Text hesla

analytické váhy — citlivé laboratórne váhy s ochranným aretačným mechanizmom (→ aretácia) chránené proti znečisteniu a vplyvu ovzdušia, otrasom, udržiavané pri konštantnej teplote uzatvárateľnou skrinkou. Používajú sa na meranie veľmi malých hmotností alebo veľmi malých rozdielov hmotností rôznych vzoriek, látok ap. Základnými časťami klasických analytických váh sú dve misky zavesené na koncoch vahadla v strede opretého ostrým achátovým hrotom o achátové ložisko umiestnené v hornej časti oporného stĺpika váh. Na vahadlo je pripevnený aj ihlový jazýček, ktorého spodný koniec sa pohybuje pred stupnicou upevnenou na opornom stĺpiku. Na každom konci vahadla je umiestnený ďalší achátový hrot slúžiaci na uloženie závesu uchytávajúceho misky váh. Horná časť vahadla je upravená ako pravítko rozdeľujúce vahadlo na obe strany od jeho stredu na 50 alebo na 100 dielikov. Na pravítku je umiestnený pohyblivý jazdec s hmotnosťou 10 g, pričom jeho poloha priamo v miligramoch, s presnosťou na desatinu miligramu, udáva hmotnosť predmetu položeného na miske váh. V súčasnosti sa vyrábajú analytické váhy poloautomatické, automatické a s digitálnym výstupom.

Zverejnené v auguste 1999.

Analytické váhy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyticke-vahy