analyt

Text hesla

analyt [gr.] — zložka (látka, prvok, ión, funkčná skupina alebo ich kombinácia) analyzovanej vzorky, ktorej prítomnosť sa dokazuje kvalitatívnou chemickou analýzou a jej obsah sa stanovuje kvantitatívnou chemickou analýzou (→ chemická analýza).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 22. marca 2017.

Analyt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyt