Anaklétus II.

Text hesla

Anaklétus II., vlastným menom Pietro Pierleoni, ? Rím – 25. 1. 1138 tamže — protipápež (14. 2. 1130 – 25. 1. 1138) Inocenta II., vďaka moci a bohatstvu rodiny Pierleoniovcov nesporný pán Ríma. Spor o duchovnú moc prehral s legálnym pápežom, ten však napokon odišiel z Ríma, utiahol sa do Pisy, kde zostal až do Anaklétovej smrti.

Text hesla

Anaklétus II., vlastným menom Pietro Pierleoni, ? Rím – 25. 1. 1138 tamže — protipápež (14. 2. 1130 – 25. 1. 1138) Inocenta II., vďaka moci a bohatstvu rodiny Pierleoniovcov nesporný pán Ríma. Spor o duchovnú moc prehral s legálnym pápežom, ten však napokon odišiel z Ríma, utiahol sa do Pisy, kde zostal až do Anaklétovej smrti.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Anaklétus II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anakletus-ii