anachoréta

Text hesla

anachoréta [gr.], aj eremita, pustovník — človek, ktorý sa utiahol do pustatiny, aby tam v samote viedol asketický život v modlitbách, v pôste a v kontemplácii (→ cenobiti). K prvým najznámejším anachorétom patrí sv. Anton Veľký (aj Anton Pustovník), sv. Pavol z Téb (*asi 228, †asi 341), sv. Hieronym a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Anachoréta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anachoreta