An

Text hesla

An — sumerský boh nebies totožný s babylonským a asýrskym bohom Anu.

Text hesla

An — sumerský boh nebies totožný s babylonským a asýrskym bohom Anu.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

An [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/an-0