Amsterdamská efektová burza

Text hesla

Amsterdamská efektová burza, hol. Amsterdamse Effectenbeurs — jedna z najvýznamnejších svetových búrz založená 1631 v Amsterdame. Ako efektová bola označovaná preto, lebo jej predmetom bol tzv. ideálny tovar, t. j. cenné papiere, na rozdiel od búrz, ktoré vykonávali obchody so skutočným tovarom (napr. plodinové burzy). Jej historická unikátnosť spočívala v tom, že od jej vzniku sa rozširovala pôsobnosť búrz z miestneho pôsobenia na medzinárodné. Burzové obchody začínali mať moderný charakter, najmä umiestňovaním veľkých pôžičiek, štátnych emisií ap. V Amsterdame sa vyvinula tzv. burzová hra, špekulácia, ale aj moderná technika burzových obchodov. Na rozdiel od iných búrz amsterdamská burza fungovala ako voľná inštitúcia, do ktorej vláda nezasahovala. Podľa jej vzoru sa organizovali aj burzy v iných štátoch. Amsterdamská burza mala charakter nadštandardnej vyspelej burzy s cennými papiermi. R. 2000 sa stala súčasťou európskej akciovej burzy Euronext N. V.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. októbra 2017.

Amsterdamská efektová burza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amsterdamska-efektova-burza