amplitúda vlnenia

Text hesla

amplitúda vlnenia — maximálna hodnota, ktorú dosahuje rozruch šíriaci sa vlnením (výchylka pri vlnení vodnej hladiny, akustický tlak pri šírení zvuku, intenzita elektrického poľa elektromagnetickej vlny).

Zverejnené v auguste 1999.

Amplitúda vlnenia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amplituda-vlnenia