amplitúda

Text hesla

amplitúda [lat.] — maximálna hodnota periodicky sa meniacej veličiny počas jednej periódy (doby kmitu, → doba), napr. amplitúda výchylky kmitavého pohybu, jeho rýchlosti alebo zrýchlenia, tlaku, teploty, napätia, prúdu.

Zverejnené v auguste 1999.

Amplitúda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amplituda