Ampèrovo pravidlo

Text hesla

Ampèrovo pravidlo, pravidlo pravej ruky — pravidlo udávajúce smer magnetických indukčných čiar v okolí vodiča: Ak priložíme palec pravej ruky k vodiču v smere prúdu, zahnuté prsty ukazujú smer magnetických indukčných čiar. Nazvané podľa A.-M. Ampèra.

Zverejnené v auguste 1999.

Ampèrovo pravidlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amperovo-pravidlo