Ampèrova sila

Text hesla

Ampèrova sila — sila \(F\), ktorou pôsobí magnetické pole na vodič, ktorým tečie elektrický prúd. Závisí od veľkosti prúdu \(I\) a magnetickej indukcie \(B\) podľa vzťahu \(F = IBL \sin \alpha\), kde \(L\) je dĺžka vodiča a \(\alpha\) je uhol, ktorý zviera smer prúdu s magnetickými indukčnými čiarami. Smer, v ktorom Ampèrova sila pôsobí, možno určiť Flemingovým pravidlom. Nazvaná podľa A.-M. Ampèra.

Zverejnené v auguste 1999.

Ampèrova sila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amperova-sila