ampérhodina

Text hesla

ampérhodina [vl. m. + slov.], zn. A · h — jednotka elektrického náboja, ktorou sa vyjadruje kapacita akumulátora, t. j. schopnosť istý čas dodávať elektrický prúd: 1 A · h = 3 600 C. Napr. údaj 36 A · h na akumulátore znamená, že nabitý akumulátor môže dodávať prúd veľkosti 1 A počas 36 hodín, 2 A počas 18 hodín ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Ampérhodina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amperhodina