Amos

Text hesla

Amos — jeden z malých starozákonných prorokov, pastier. Pochádzal z mesta Tekóa južne od Betlehema, ako prorok pôsobil za kráľa Járobeáma II. (787 – 747 pred n. l.) najmä v Bételi. Vystupoval proti sociálnej nespravodlivosti, tyranii, hýrivému životu, uctievaniu boha Baala a iných bohov, začo predpovedal strašný trest. Bol prvým píšucim prorokom (Kniha proroka Amosa; skratka Am; → Biblia).

Text hesla

Amos — jeden z malých starozákonných prorokov, pastier. Pochádzal z mesta Tekóa južne od Betlehema, ako prorok pôsobil za kráľa Járobeáma II. (787 – 747 pred n. l.) najmä v Bételi. Vystupoval proti sociálnej nespravodlivosti, tyranii, hýrivému životu, uctievaniu boha Baala a iných bohov, začo predpovedal strašný trest. Bol prvým píšucim prorokom (Kniha proroka Amosa; skratka Am; → Biblia).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amos