Amor

Popis ilustrácie

Amor, kolorovaná mezzotinta, okolo 1800, Slovenská národná galéria

Text hesla

Amor, lat. aj Cupido, slov. Kupido, gr. Erós — rímsky boh lásky totožný s gréckym Erótom. Podľa gréckej mytológie syn boha vojny Area (Arés) a bohyne lásky a krásy Afrodity. Bol vyzbrojený lukom a šípmi, ktorými zasahoval bohov i ľudí do srdca a spôsoboval im problémy. Najčastejšie ho zobrazovali ako mladého okrídleného muža, neskôr ako okrídlené dieťa. Zamiloval sa do smrteľníčky Psychy (→ Amor a Psycha).

Zverejnené v auguste 1999.

Amor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amor-0