amonifikácia

Text hesla

amonifikácia [gr. > lat.] — biol., ekol. proces mineralizácie (rozkladu) organických látok obsahujúcich dusík (napr. proteíny, nukleové kyseliny, kyselina močová, močovina, chitín ap.), výsledkom ktorých je produkcia amoniaku. Amonifikáciu uskutočňujú baktérie, aktinomycéty a huby v aeróbnych i anaeróbnych podmienkach. Dôležitý je pomer uhlíka a dusíka v rozkladanom substráte. Ak je tento pomer menší než 25 (C : N \(<\) 25), dochádza k uvoľňovaniu amoniaku do prostredia (sprístupnenie, mobilizácia dusíka); ak je pomer vyšší než 25 (C : N \(>\) 25), minerálny dusík sa akumuluje do tiel mikroorganizmov (ochudobnenie prostredia o dusík, imobilizácia dusíka).

Zverejnené v auguste 1999.

Amonifikácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amonifikacia