Amitábha

Text hesla

Amitábha — jeden z obľúbených buddhov mahájány, skratka sanskritského názvu Amitábha-buddhah (buddha Nekonečného jasu). Podľa mahájánových predstáv o vesmíre sídli v jeho záp. časti nazývanej Záp. raj Čistá krajina (Sukhávatí) spolu s dvoma bódhisattvami, Mahásthámapráptom po pravici a Avalókitéšvarom po ľavici. Je symbolom múdrosti a milosrdenstva. Jeho symbolom je biely lotosový kvet. Kult Amitábhu je rozšírený najmä v Číne (čín. E-mi-tchuo-fo, Emituofo) a Japonsku (jap. Amida-bucu; → Amida; → amidizmus).

Zverejnené v auguste 1999.

Amitábha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amitabha