aminoacyl~tRNA

Text hesla

aminoacyl~tRNA [gr.], aa~tRNA — transferová ribonukleová kyselina (tRNA), na ktorej 3’-konci je cez kyslík viazaná aminokyselina.

Text hesla

aminoacyl~tRNA [gr.], aa~tRNA — transferová ribonukleová kyselina (tRNA), na ktorej 3’-konci je cez kyslík viazaná aminokyselina.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aminoacyl~tRNA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aminoacyltrna