aminoacyladenylát

Text hesla

aminoacyladenylát [gr.], aa~AMP — prechodný produkt aktivácie aminokyseliny vznikajúci reakciou karboxylovej skupiny aminokyseliny a adenozíntrifosfátu (ATP) za účasti enzýmu aminoacyl~tRNA-syntetázy. Výsledkom reakcie je adenozínmonofosfát (AMP) viažuci sa makroergickou väzbou na aminokyselinu.

Text hesla

aminoacyladenylát [gr.], aa~AMP — prechodný produkt aktivácie aminokyseliny vznikajúci reakciou karboxylovej skupiny aminokyseliny a adenozíntrifosfátu (ATP) za účasti enzýmu aminoacyl~tRNA-syntetázy. Výsledkom reakcie je adenozínmonofosfát (AMP) viažuci sa makroergickou väzbou na aminokyselinu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aminoacyladenylát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aminoacyladenylat