amici, diem perdidi

Text hesla

amici, diem perdidi [-mící -dí; lat.] — priatelia, stratil som deň. Podľa svedectva rímskeho historika Suetonia výrok cisára Tita, keď za celý deň neurobil žiaden dobrý skutok (Suetonius: Životopisy rímskych cisárov, Titus). Dnes o neužitočne strávenom čase.

Text hesla

amici, diem perdidi [-mící -dí; lat.] — priatelia, stratil som deň. Podľa svedectva rímskeho historika Suetonia výrok cisára Tita, keď za celý deň neurobil žiaden dobrý skutok (Suetonius: Životopisy rímskych cisárov, Titus). Dnes o neužitočne strávenom čase.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amici, diem perdidi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amici-diem-perdidi