amharský jazyk

Text hesla

amharský jazyk, amharčina — jazyk patriaci do centrálnej podskupiny semitských jazykov Etiópie a Eritrey. Materinský jazyk asi 32,5 % obyvateľov Etiópie – Amharov (29 mil., 2007), ale ovláda ho ďalších asi 15 mil. Neamharov. Úradný jazyk v Etiópii. Zapisuje sa etiópskym slabičným písmom. Vznikol zo sabejských nárečí v juž. časti náhornej plošiny a bol ovplyvnený miestnymi kušitskými jazykmi. Značne sa vzdialil od semitského typu, od ktorého sa líši foneticky (takmer celkom stratil laryngály), lexikálne (má veľa kompozít) aj gramaticky (prevládol v ňom kušitský slovosled a veľa slovesných tvarov sa tvorí analyticky).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. januára 2017.

Amharský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amharsky-jazyk