Amfión a Zéthos

Text hesla

Amfión a Zéthos — v gréckej mytológii dvojčatá, synovia najvyššieho boha Dia (Zeus) a tébskej princeznej Antiopy (Antiopé). Po narodení ich matka odložila, našiel a vychovával ich pastier. Medzitým ich matku prenasledovala Dirka (Dirké), manželka tébskeho kráľa Lyka (Lykos). Antiopa sa uchýlila do hôr, kde žili jej synovia. Dirka ju objavila a prikázala im, aby ju priviazali na rohy divého býka. Keď im pastier prezradil, že Antiopa je ich matka, priviazali na rohy býka Dirku a ten ju roztrhal. Potom sa stali kráľmi v Tébach a vybudovali mohutné hradby okolo mesta. Zéthos bol veľký silák, poľovník, Amfión vynikajúci hudobník, pri jeho hre na lýre, ktorú mu daroval Hermés, sa kamene samy ukladali na svoje miesto. Amfiónovou manželkou bola Nioba.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfión a Zéthos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfion-zethos