amfiboly

Text hesla

amfiboly [gr.] — horninotvorné minerály zo skupiny zložitých hlinitokremičitanov. Kryštalizujú v rombickej a monoklinickej sústave. Najznámejšími sú amfibol obyčajný a amfibol čadičový. V prírode sa najčastejšie vyskytujú ako súčasť vyvretých hornín, tvoria aj samostatnú horninu amfibolit. Bývajú zelené, žltozelené, hnedozelené, hnedé, červenohnedé až čierne. Tvoria stĺpcovité až ihličkovité kryštály, vláknité odrody vytvárajú skupinu krehkých amfibolových azbestov. Amfiboly uľahčujú tavenie železných rúd ako troskotvorná prísada vo vysokých peciach.

Text hesla

amfiboly [gr.] — horninotvorné minerály zo skupiny zložitých hlinitokremičitanov. Kryštalizujú v rombickej a monoklinickej sústave. Najznámejšími sú amfibol obyčajný a amfibol čadičový. V prírode sa najčastejšie vyskytujú ako súčasť vyvretých hornín, tvoria aj samostatnú horninu amfibolit. Bývajú zelené, žltozelené, hnedozelené, hnedé, červenohnedé až čierne. Tvoria stĺpcovité až ihličkovité kryštály, vláknité odrody vytvárajú skupinu krehkých amfibolových azbestov. Amfiboly uľahčujú tavenie železných rúd ako troskotvorná prísada vo vysokých peciach.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amfiboly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfiboly