amfibolové azbesty

Text hesla

amfibolové azbesty — skupina azbestov tvorená vláknitými odrodami amfibolov. Sú veľmi krehké, ale vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti chemickým činidlám. Pri použití v technickej praxi je ich nevýhodou krehkosť. Patria k nim antofylitový azbest s ohybnými, málo pevnými vláknami, tremolitový, aktinolitový a krokydolitový azbest.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfibolové azbesty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfibolove-azbesty