ameša spenta

Text hesla

ameša spenta [stredoperzsky] — v Zaratuštrovom náboženskom systéme (→ zoroastrizmus) šesť nesmrteľných svätých alebo archanjelov stvorených Ahurom Mazdom a predstavujúcich družinu jeho cností: Dobré zmýšľanie, Najlepší poriadok, Žiaduca vrchnosť, Zbožná oddanosť, Plnosť a Nesmrteľnosť.

Text hesla

ameša spenta [stredoperzsky] — v Zaratuštrovom náboženskom systéme (→ zoroastrizmus) šesť nesmrteľných svätých alebo archanjelov stvorených Ahurom Mazdom a predstavujúcich družinu jeho cností: Dobré zmýšľanie, Najlepší poriadok, Žiaduca vrchnosť, Zbožná oddanosť, Plnosť a Nesmrteľnosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Ameša spenta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amesa-spenta