Americké zásady pre zahraničný obchod

Text hesla

Americké zásady pre zahraničný obchod, angl. American Foreign Trade Definitions, AFTD — súbor pravidiel na výklad dodacích doložiek vydaných 1919 hospodárskymi organizáciami v USA pre potreby zahraničného obchodu. Od 1941 platí upravené znenie týchto pravidiel vývozu a dovozu – RAFTD 1941 (Revised American Foreign Trade Definitions, Revidované americké zásady pre zahraničný obchod). Doložky majú obdobnú funkciu ako dodacie podmienky INCOTERMS. Niektoré z doložiek AFTD sa s nimi zhodujú, majú však odlišný obsah.

Text hesla

Americké zásady pre zahraničný obchod, angl. American Foreign Trade Definitions, AFTD — súbor pravidiel na výklad dodacích doložiek vydaných 1919 hospodárskymi organizáciami v USA pre potreby zahraničného obchodu. Od 1941 platí upravené znenie týchto pravidiel vývozu a dovozu – RAFTD 1941 (Revised American Foreign Trade Definitions, Revidované americké zásady pre zahraničný obchod). Doložky majú obdobnú funkciu ako dodacie podmienky INCOTERMS. Niektoré z doložiek AFTD sa s nimi zhodujú, majú však odlišný obsah.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Americké zásady pre zahraničný obchod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/americke-zasady-pre-zahranicny-obchod