American Ephemeris and Nautical Almanac

Text hesla

American Ephemeris and Nautical Almanac [emerikn ife- end nótikl elmenek] — astronomická ročenka vydávaná od 1849 Americkým námorným observatóriom (US Naval Observatory) vo Washingtone. Obsahuje všetky údaje potrebné na astronomické pozorovania v danom roku. Po zlúčení s Astronomical Ephemeris (1981) vychádzajú spoločne pod názvom Astronomical Almanac.

Text hesla

American Ephemeris and Nautical Almanac [emerikn ife- end nótikl elmenek] — astronomická ročenka vydávaná od 1849 Americkým námorným observatóriom (US Naval Observatory) vo Washingtone. Obsahuje všetky údaje potrebné na astronomické pozorovania v danom roku. Po zlúčení s Astronomical Ephemeris (1981) vychádzajú spoločne pod názvom Astronomical Almanac.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

American Ephemeris and Nautical Almanac [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/american-ephemeris-and-nautical-almanac