Ambroš, Pavol

Text hesla

Ambroš, Pavol, 4. 8. 1935 Polichno, okr. Lučenec – 18. 7. 1990 Bratislava — slovenský ekonóm. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na VŠE (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave. Zaoberal sa štúdiom a aplikáciou produkčných funkcií a kalkuláciami nákladov ako rozhodujúcimi prostriedkami racionálneho hospodárenia poľnohospodárskych podnikov. Hlavné diela: Produkčné funkcie v ekonomike poľnohospodárskych podnikov (1971), Vlastné náklady a ekonomické kalkulácie v poľnohospodárstve (1980), Ekonomika poľnohospodárstva (spoluautor, 1981, 1989), Hospodárske politika v agrokomplexe (spoluautor, 1984).

Text hesla

Ambroš, Pavol, 4. 8. 1935 Polichno, okr. Lučenec – 18. 7. 1990 Bratislava — slovenský ekonóm. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na VŠE (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave. Zaoberal sa štúdiom a aplikáciou produkčných funkcií a kalkuláciami nákladov ako rozhodujúcimi prostriedkami racionálneho hospodárenia poľnohospodárskych podnikov. Hlavné diela: Produkčné funkcie v ekonomike poľnohospodárskych podnikov (1971), Vlastné náklady a ekonomické kalkulácie v poľnohospodárstve (1980), Ekonomika poľnohospodárstva (spoluautor, 1981, 1989), Hospodárske politika v agrokomplexe (spoluautor, 1984).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ambroš, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ambros-pavol