Amaltheus

Text hesla

Amaltheus [-te-; gr.] — rod amonitov (→ amonitotvaré), vyhynutých hlavonožcov so štíhlou diskovitou schránkou, ktorej vonkajšiu ozdobu tvoria nízke priečne esovito ohnuté, rovnomerne rozložené rebrá. Žil v spodnojurských moriach, známy je i z jurských sedimentov Slovenska.

Text hesla

Amaltheus [-te-; gr.] — rod amonitov (→ amonitotvaré), vyhynutých hlavonožcov so štíhlou diskovitou schránkou, ktorej vonkajšiu ozdobu tvoria nízke priečne esovito ohnuté, rovnomerne rozložené rebrá. Žil v spodnojurských moriach, známy je i z jurských sedimentov Slovenska.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amaltheus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amaltheus