Amaltea

Text hesla

Amaltea, Amalthea — mesiac Jupitera veľmi nepravidelného tvaru objavený 1892 E. E. Barnardom. Má rozmery 250 × 146 × 128 km a povrch zbrázdený krátermi, najväčší s priemerom 90 km. Vzdialenosť Amaltey od stredu planéty Jupiter je 182 000 km.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. decembra 2017.

Amaltea [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amaltea