amalgám

Text hesla

amalgám [gr. + arab. > lat.] — zliatina ortuti s kovmi (napr. s draslíkom, sodíkom, striebrom, zlatom, zinkom, kadmiom, cínom, olovom). Niektoré kovy, napr. železo, mangán, kobalt a nikel, sa s ortuťou nezlievajú. Amalgámy majú charakter zmesí alebo sa tvoria stechiometrické zlúčeniny (napr. amalgám sodíka Hg2Na). V prírode sa vyskytujú 4 veľmi vzácne amalgámy: amalgám zlata (zlato s ortuťou), varieta striebra kongsbergit a minerál moschellandsbergit (prirodzené zliatiny striebra a ortuti) a vzácny minerál potarit (prirodzená zliatina paládia a ortuti). Na rozdiel od iných zliatin sú viaceré amalgámy pri bežnej teplote kvapaliny alebo tuhé plastické látky, čo sa využíva napr. v stomatológii; rozpustnosť zlata v ortuti sa využíva v úpravníctve nerastných surovín. Na Slovensku sa amalgám striebra vzácne vyskytoval v rudných žilách v oblasti Vyšnej a Nižnej Boce.

Text hesla

amalgám [gr. + arab. > lat.] — zliatina ortuti s kovmi (napr. s draslíkom, sodíkom, striebrom, zlatom, zinkom, kadmiom, cínom, olovom). Niektoré kovy, napr. železo, mangán, kobalt a nikel, sa s ortuťou nezlievajú. Amalgámy majú charakter zmesí alebo sa tvoria stechiometrické zlúčeniny (napr. amalgám sodíka Hg2Na). V prírode sa vyskytujú 4 veľmi vzácne amalgámy: amalgám zlata (zlato s ortuťou), varieta striebra kongsbergit a minerál moschellandsbergit (prirodzené zliatiny striebra a ortuti) a vzácny minerál potarit (prirodzená zliatina paládia a ortuti). Na rozdiel od iných zliatin sú viaceré amalgámy pri bežnej teplote kvapaliny alebo tuhé plastické látky, čo sa využíva napr. v stomatológii; rozpustnosť zlata v ortuti sa využíva v úpravníctve nerastných surovín. Na Slovensku sa amalgám striebra vzácne vyskytoval v rudných žilách v oblasti Vyšnej a Nižnej Boce.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amalgám [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amalgam