Amadeho Kračany

Text hesla

Amadeho Kračany — miestna časť obce Kostolné Kračany.

Text hesla

Amadeho Kračany — miestna časť obce Kostolné Kračany.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amadeho Kračany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amadeho-kracany