alžbetínsky sloh

Text hesla

alžbetínsky sloh, angl. Elisabeth-Style — označenie najmä profánnej anglickej architektúry z obdobia vlády kráľovnej Alžbety I. (1558 – 1603). Alžbetínsky sloh bol výrazom narastania bohatstva vznikajúcej ranokapitalistickej spoločnosti. Originálnym spôsobom kombinoval gotické a renesančné (klasické) formy, prejavil sa v ňom aj vplyv súdobej nizozemskej a francúzskej architektúry a umenia. Najvýznamnejšie stavebné pamiatky: Longleat House (Wiltshire, 1556 – 80, autor J. Thynne), Wollaton Hall (Nottinghamshire, 1580 – 88, autor R. Smythson), Hardwick Hall (Derbyshire, 1590 – 97), Burghley House (Northamptonshire, 1575 – 87) a Montacute House (Somerset, dokončený 1601).

Text hesla

alžbetínsky sloh, angl. Elisabeth-Style — označenie najmä profánnej anglickej architektúry z obdobia vlády kráľovnej Alžbety I. (1558 – 1603). Alžbetínsky sloh bol výrazom narastania bohatstva vznikajúcej ranokapitalistickej spoločnosti. Originálnym spôsobom kombinoval gotické a renesančné (klasické) formy, prejavil sa v ňom aj vplyv súdobej nizozemskej a francúzskej architektúry a umenia. Najvýznamnejšie stavebné pamiatky: Longleat House (Wiltshire, 1556 – 80, autor J. Thynne), Wollaton Hall (Nottinghamshire, 1580 – 88, autor R. Smythson), Hardwick Hall (Derbyshire, 1590 – 97), Burghley House (Northamptonshire, 1575 – 87) a Montacute House (Somerset, dokončený 1601).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Alžbetínsky sloh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alzbetinsky-sloh