alžbetínky

Text hesla

alžbetínky — ženská rehoľa založená 1622 pri mestskej nemocnici v Aachene Apolloniou Radermecherovou (Radermecher; *1571, †1626), nazvaná podľa sv. Alžbety Durínskej. R. 1627 pričlenená k rádu františkánov observantov. Riadi sa regulou sv. Františka, zasvätená je Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Hlavným poslaním je ošetrovanie chorých (najmä onkologických pacientov). Na Slovensko (do Bratislavy) prišli prvé alžbetínky 1738 z Viedne, od 1745 pôsobili v kláštore a nemocnici pri Kostole sv. Alžbety, 1950 v rámci akcie R vyvezené, do Bratislavy sa vrátili po zmene spoločenskopolitickej situácie (1989). R. 1996 získali späť nemocnicu a kláštor.

Text hesla

alžbetínky — ženská rehoľa založená 1622 pri mestskej nemocnici v Aachene Apolloniou Radermecherovou (Radermecher; *1571, †1626), nazvaná podľa sv. Alžbety Durínskej. R. 1627 pričlenená k rádu františkánov observantov. Riadi sa regulou sv. Františka, zasvätená je Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Hlavným poslaním je ošetrovanie chorých (najmä onkologických pacientov). Na Slovensko (do Bratislavy) prišli prvé alžbetínky 1738 z Viedne, od 1745 pôsobili v kláštore a nemocnici pri Kostole sv. Alžbety, 1950 v rámci akcie R vyvezené, do Bratislavy sa vrátili po zmene spoločenskopolitickej situácie (1989). R. 1996 získali späť nemocnicu a kláštor.

Zverejnené v auguste 1999.

Alžbetínky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alzbetinky