Alvarezova hypotéza

Text hesla

Alvarezova hypotéza — hypotéza o zrážke Zeme s asteroidom vysvetľujúca vyhynutie asi 60 % živočíšnych druhov pred 65 mil. rokmi. Vznikla ako vysvetlenie nečakaného nálezu (1979), keď sa v blízkosti talianskeho mesta Gubbio vo vrstvách vápenca starého 30 – 185 mil. rokov našla 1 – 2 cm hrubá vrstva obsahujúca 30-krát viac irídia než vrstvy vápenca pod a nad ňou. Vek vrstvy sa odhadoval na 65 mil. rokov. Americký fyzik L. W. Alvarez so spolupracovníkmi vysvetlil prítomnosť vrstvy zrážkou nebeského telesa so Zemou. Irídium je totiž bohato obsiahnuté v niektorých meteoritoch, najmä v uhlíkatých chondritoch. Alvarezov tím predpovedal, že podobná vrstva sa môže nájsť aj na iných miestach na Zemi, čo sa potvrdilo (Dánsko, Nový Zéland a i.). Na základe hrúbky nájdenej irídiovej vrstvy bola odvodená hmotnosť telesa rovnajúca sa 2 · 1015 kg a jeho priemer približne 10 km. Zrážka spôsobila také znečistenie atmosféry, že nastalo prerušenie fotosyntézy a následné vyhynutie živočíšnych druhov. Odporcovia Alvarezovej hypotézy odmietajú zásah nebeských telies do vývoja na Zemi a predpokladajú postupné zmeny vo vývoji živočíšnych druhov.

Zverejnené v auguste 1999.

Alvarezova hypotéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alvarezova-hypoteza