alunogén

Text hesla

alunogén [lat. + gr.], Al2(SO4)3 · 17H2O — minerál, hydratovaný síran hlinitý. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Vytvára drobné ihličkovité a tabuľkovité kryštáliky. Je sivý alebo žltastý. Vzniká ako produkt sopečných exhalácií pri pôsobení na hlinité kremičitany a i., na Slovensku v súvislosti s mladovulkanickými horninami (nálezisko drahého opálu v Červenici, v Banskej Štiavnici a i.).

Zverejnené v auguste 1999.

Alunogén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alunogen