alunit

Text hesla

alunit [lat.], K2Al6(SO4)4(OH)12 — minerál, zásaditý síran obsahujúci draslík a hliník. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Vytvára malé klencové kryštály, hojnejšie sú rozličné zrnité, celistvé zemité a iné agregáty. Je bezfarebný, sivobiely, žltkastý a červenkastý. Surovina na výrobu kamenca. Vyskytuje sa najmä v Rumunsku (Sedmohradsko), Ukrajine (Zakarpatská oblasť), USA (Nevada, Utah), na niektorých gréckych ostrovoch, na Slovensku v horninách sopečného pôvodu (ryolity, andezity a i.).

Zverejnené v auguste 1999.

Alunit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alunit