alumnát

Text hesla

alumnát [lat.] — bohoslovecký seminár nazvaný podľa uznesenia tridentského koncilu (1545 – 63), ktorý biskupom uložil starať sa o výchovu kandidátov na kňazstvo.

Zverejnené v auguste 1999.

Alumnát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alumnat