altajské (sibírske) jazyky

Text hesla

altajské (sibírske) jazyky — severových. skupina turkických jazykov, ktorú tvorí chakaština (chakaský jazyk; → Chakasi), šorčina (šorský jazyk; → Šori), čulymčina (čulymský jazyk), altajčina (altajský jazyk), tuviančina (tuviansky jazyk) a jakutčina (jakutský jazyk).

Zverejnené v auguste 1999.

Altajské (sibírske) jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altajske-sibirske-jazyky