Altajci

Text hesla

Altajci, zastarano Ojroti — turkický národ tvoriaci pôvodné obyvateľstvo Altajskej republiky (68-tis., 2010), žijúci i v Altajskom kraji a v Kemerovskej a v Novosibirskej oblasti Ruskej federácie (kotliny horského systému Altaj a doliny prítokov horného Obu); spolu 74-tis. (2010). Okrem Ruskej federácie žijú aj v Kazachstane a Uzbekistane. Etnogenéza Altajcov je zložitá. Delia sa na dve etnografické skupiny: severnú a južnú Na etnogenéze severnej skupiny (v minulosti označovanej ako Čierni Tatári) sa podieľali turkické, samodijské, ugrijské a ketské kmene, na etnogenéze južnej skupiny (v minulosti označovanej ako Bieli Kalmyci) turkické a mongolské kmene. Kým južní Altajci boli najmä kočovní a polokočovní pastieri (doplnkom bolo poľnohospodárstvo), u severných bol najvýznamnejší lov. Ako jednotná národnosť sa sformovali až v 20. stor. Tradičným náboženstvom Altajcov je šamanizmus, časť je pravoslávnych kresťanov. Hovoria altajským jazykom.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

Vojtek, L. Altajci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altajci