Alsasania

Text hesla

Alsasania, vlastným menom Elsässer — etnická skupina germánskeho pôvodu na historických územiach Alsasko a Lotrinsko vo Francúzsku pri hranici s Nemeckom; asi 1,6 mil. osôb (2015). V Alsasku tvoria približne 2 tretiny obyvateľov, v Lotrinsku asi tretinu. Hovoria nemeckými dialektmi (alemanský a franský), sú však silno ovplyvnení francúzskou kultúrou a jazykom. Iba od polovice 80. rokov 20. stor. sa znova prejavujú isté známky príklonu germánskej mládeže k vlastnej kultúrnej tradícii.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. decembra 2017.

Alsasania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alsasania