alonym

Text hesla

alonym [gr.] —

1. meno autora vypožičané z politických, cenzúrnych alebo z iných dôvodov od iného autora, druh pseudonymu. Napr. čilský spisovateľ N. R. Reyes Basoalto si meno (alonym) P. Neruda vypožičal od českého spisovateľa J. Nerudu;

2. dielo, ktoré autor vydal pod menom druhej, cudzej osoby.

Zverejnené v auguste 1999.

Alonym [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alonym