alomorfa

Text hesla

alomorfa [gr.] — realizácia morfémy v konkrétnej pozícii daného slovného tvaru. Jednotlivé alomorfy sa líšia vzhľadom na fonologické okolie. Napr. sufixálna morféma -ák má po tvrdej spoluhláske v slovotvornom základe alomorfu -ák (div-ák), po spoluhláske j –ak (voj-ak) a po mäkkej spoluhláske –iak (liš-iak).

Zverejnené v auguste 1999.

Alomorfa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alomorfa