alokácia

Text hesla

alokácia [gr. > lat.] — rozmiestnenie, pridelenie, rozdelenie zdrojov, napr. hmotných a finančných prostriedkov, pracovných síl (→ rozmiestnenie výrobných síl). Pojem používaný najmä v teórii rastu a v plánovaní.

Zverejnené v auguste 1999.

Alokácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alokacia