alodapický vápenec

Text hesla

alodapický vápenec — hrubozrnnejší úlomkovitý alebo organodetritický vápenec. Tvorí rôzne hrubé pravidelné vložky v jemnozrnnejších, zväčša kalových vápencoch. Do hlbších častí panvy ich pravdepododne priniesli turbiditné prúdy z okrajových častí útesov a bioherm.

Zverejnené v auguste 1999.

Alodapický vápenec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alodapicky-vapenec