almužný stĺpik

Text hesla

almužný stĺpik, almužník — spravidla rôzne profilovaný kamenný stĺpik alebo pilierik vybavený kovovou schránkou (almužnicou), do ktorej sa v kostoloch dávala almužna.

Zverejnené v auguste 1999.

Almužný stĺpik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/almuzny-stlpik