almukantarát

Text hesla

almukantarát [arab.], azimutálna kružnica — kružnica rovnobežná s horizontom (→ obzor). Všetky nebeské telesá ležiace na jednom almukantaráte majú v obzorníkových súradniciach rovnakú výšku nad obzorom.

Zverejnené v auguste 1999.

Almukantarát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/almukantarat